Stemmerett for kvinner i norge 1913

Stemmerett for kvinner i norge 1913 Grensesprengende misjonskvinner. ' Vi feirer i år hundreårsjubiléet for kvinners stemmerett fra 1913. Mindre. kjent er det at kvinner i Det Norske Misjons- selskap kvinner og menn. Det skjedde blant annet i Norges. Søndagsskoleforbund, som ble stiftet i 1889. I 1892. fikk kvinner stemmerett i De Norske Ynglingefore-. Norske kvinner i kampanje for at amerikanske kvinner skal få full stemmerett, slik de selv fikk i 1913. Martine Amundsen Serie fotografier fra innlånt privat familiealbum med motiver fra New York 1913. NF.26939 Juletre i et dansk hjem, der tradisjonen med levende lys på treet julaften har holdt seg lenger enn i Norge. x sukker apple Stemmerett for kvinner i norge 1913 11 juni 1913 ble allmenn stemmerett for kvinner vedtatt i Stortinget. 11 juni 2013 feirer vi stemmeretten med stort opptog i Oslo sentrum. Alle som vil feire stemmeretten inviteres til å være med i festprosesjon 11 juni!! Det blir start i borggården ved Oslo Rådhus kl 1545 til appeller og fellesskap. Kl 1615 går vi til Eidsvoll plass  14. sep 2015 I dag er det kommunevalg, og i Moss er det både kvinner og menn som stiller som ordførerkandidater. Slik var det ikke i 1913, den gang kvinner fikk stemmerett i Norge.

Når fikk norske kvinner allmenn stemmerett? | Allverdenshistorie.no

4. feb 2013 VALG: Kvinner får utdelt valgsedler før de avlegger sin stemme for første gang. (Foto: Andres Beer Wilse/DEXTRA Photo). I 1913 ble allmenn stemmerett innført i Norge, og kvinner fikk statsborgerlige rettigheter på linje med menn. – Dette skjedde ikke over natten. I hundre år hadde diskusjonene pågått om  5. jan 2009 1912, En lov gir kvinner adgang til de fleste embeter. Unntatt er de geistlige, diplomatiske og militære embeter og statsrådsembetene. Kristine Bonnevie blir første kvinnelige professor ved Universitetet i Oslo. 1913, Kvinner får alminnelig statsborgerlig stemmerett. 1915, De Castbergske barnelover gir alle  singelklubb sundsvall Stemmerett for kvinner i norge 1913 31. jul 2017 I fjor foreslo barneombud Anne Lindboe at stemmeretten ved valg senkes til 16 år. Det er jeg helt Da allmenn stemmerett for menn og kvinner ble innført i 1913, måtte man være 25 år for å delta i valget. Skolegangen Østerrike, et land som likner på Norge, har stemmerett for 16-åringer i alle valg. Norge  Norge (1913). Første selvstendige land i verden med stemmerett for kvinner. Basert på kvinnestemmerettsutstillingen ved Frauenmuseum i Bonn, Tyskland, i 2006. Kvinnestemmeretten. - et tegn på patriotisme og nasjonal bevissthet · Gina Krog. Tindebestigersken fra Norge. Du er her: Forside · Utstillinger · Nettutstillinger 

– Hvor er venstresidens kvinner og kvinnegruppa Ottar når slikt skjer

7. mar 2016 De Kvindelige Fyrstikarbeideres Forening stiftet okt. 1889. 1890, Prinsippvedtak om at kvinner kan delta i fagforeninger. 1909, Kvinnenes kontor etablert. 1911, Kvinnenes kontor slått sammen med Arbeiderpartiets Kvinneforbund. 1913, Kvinner får allmenn stemmerett i Norge. 1925, LO-kongressen vedtar å  28. mar 2014 Grunnloven 1814. Demokratiet i Norge fra 1814 hadde store mangler, hvordan var demokratiet og utviklingen i perioden og fram til 1913? Demokratiet i Norge i perioden 1814-1913. Stemmerett 40% av Norges menn hadde stemmerett i 1814. Alle menn fikk stemmerett i 1898. Kvinner fikk stemmerett i 1913  d-sukker Stemmerett for kvinner i norge 1913 8. mar 2013 I 1913 fikk kvinner stemmerett i Norge. I anledning markeringen av 100-årsjubileet for allmenn stemmerett i Norge gir Norges Bank ut en 10-kroners sirkulasjonsmynt på kvinnedagen. – Norges Bank utgir minnemynter for å markere viktige kulturelle, historiske og nasjonale hendelser. Innføring av allmenn  1. apr 2013 Via min bror Jorulf har jeg fått vite at vår oldemor Johanna Haugen, født 1854, var blant de 460 kvinner i Meldal som i augustdagene i 1905 skrev Landskvindestemmerettsforeningen var en landsomfattende forening som arbeidet for stemmerett for kvinner i Norge fra 1898 til 1913, da kvinner fikk full 

Stemmerett for kvinner i norge 1913

"Kjækt og frækt": Kvinnenes inntog i offentligheten 1870–1913 - Vox . Stemmerett for kvinner i norge 1913

Stemmerett for kvinner i norge 1913 29. mai 2006 I USA startet kvinnene «The Anti-Saloon League» som var forløperen til alkoholforbudet der. Kvinnene i Norge, som fikk stemmerett i 1913, var viktige drivkrefter i avholdsbevegelsen, og utvilsomt viktige pådrivere bak brennevinsforbudet her i landet fra 1916 til 1927, på samme måte som de har vært  4. mai 2015 Stemmeretten var en hard kamp, hvor det første europeiske landet som iførte stemmerett for kvinner var Finland, i 1906 (Wikipedia, 2014a). Altså ikke så lenge siden. Landene I Norge skjedde innføringen gradvis, men ble ordentlig iført i 1913(Wikipedia, 2014a). Grunnen til at kvinner blir sett på som  kristen prout dating history Stemmerett for kvinner i norge 1913 13. nov 2013 Og så vedtok Stortinget allmenn stemmerett for kvinner i 1913, den 11. juni, og dette kunne først gong praktiserast ved stortingsvalet i 1915.» Valgdeltagelsen I 1989 var valdeltakinga for kvinner høgare enn for menn, og sidan den tid har kvinnene delteke litt meir i stortingsval i Norge enn mennene.». 7. jun 2013 11. juni er det hundre år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Kampen for likestilling i politikken var selvsagt ikke over i 1913. Kvinner fikk demokratiske rettigheter i 1913, men det var først ved valget i 1971 at kvinnerepresentasjonen i norske kommunestyrer gjorde et hopp og kom over 10 prosent.

20. feb 2016 I 1898 ble det allmenn stemmerett for menn i Norge. I 1913 FOREHOLDT: Johanne Bergkvist (f.v.) og Unn Hovdhaugen fra Oslo byarkiv snakket om hvordan fattige ble fratatt stemmeretten fram til 1919. Selv om kvinner fikk stemmerett i 1913, var det slettes ikke mange damer som fikk stemme i praksis. Kvinner kunne lenge delta i forelesninger, men ikke ta eksamen ved universitetet. I 1884 kom det en lov som ga kvinner full rett til å studere i Norge. Tone Brekke på Universitetsplassen. (Foto: Marie Alming). Fra Universitetsplassen går veien til Stortinget. Før allmenn stemmerett for kvinner var et faktum i 1913, var det  Stemmerett for kvinner i norge 1913 I denne perioden kjempet kvinnene i Norge, og da særlig i Kristiania, sin innbitte likestillingskamp og oppnådde steg for steg stemmerett og andre rettigheter. .. Fram mot 1913, da alminnelig stemmerett ble innført for kvinner, merker vi en positiv utvikling hos pressen i synet på kvinnestemmeretten, kvinnene vil bringe det  Norge markerer i år som kjent 100-års jubileet for vedtaket om allmenn stemmerett for kvinner i 1913. Ved et foredrag kommende tirsdag vil Bergverksmuseets historiker Bjørn Ivar Berg se enda lenger tilbake i tid. Under eneveldet hadde verken kvinner eller vanlige menn stemmerett eller annen politisk innflytelse.

Stemmerett for kvinner i norge 1913

11. jun 2013 Da allmenn stemmerett ved stortingsvalg ble innført i 1913, hadde kvinnene alt hatt stemmerett ved kommunevalg i fire år, og de to første kvinnene kom inn i kommunestyret på Utover på 1800-tallet vokste det derfor fram en opposisjon, både i Norge og andre land, som krevde utvidelse av stemmeretten. Stemmerett for kvinner i norge 1913 20. sep 2013 I en periode før 2. verdenskrig var det politisk sensur av film i Norge selv om dette egentlig ikke var tillatt etter loven. Norges første kvinnelige filmsensor, Fernanda Nissen, også var en sentral person i arbeidet for kvinners rettigheter og kampen for stemmerett for kvinner i 1913. I dag er det ikke er tvungen  Da kvinnene fikk allmenn stemmerett i Norge i. 1913, falt den siste brikken i stemmerettsprosjek- tet på plass. I denne artikkelen undersøker vi om det slo ut i avisenes spalter, hvordan kvinnene ble omtalt, og i hvilke sammenhenger? For å finne svarene har vi gått gjen- nom hver fjerde uke av hele. 1913-årgangene av 

Sagt om kvinner: Mary Wollstonecraft, britisk feminist, forfatter og filosof (1759–1797):. «Jeg ønsker ikke at kvinner skal ha makt over menn, men over seg selv.» Snakk om utsagnet over. Om stemmerett for kvinner. Kvinner i Norge fikk stemmerett i 1913. Det første landet i verden som innførte stemmerett for kvinner, var New  5. jun 2013 De første landet som innførte stemmerett for kvinner var New Zealand. Det skjedde i 1893, Finland var det første landet i Norden (1906), Norge altså i 1913, mens svenske kvinner måtte vente til 1921 før til slapp til ved urnene. De fikk riktignok en slags rett til å stemme så langt tilbake som i 1718, så sant de  Stemmerett for kvinner i norge 1913 I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn. Norsk Kvinnesaksforening ble stiftet i 1884, og er Norges eldste interesseorganisasjon for kvinner. I de første årene arbeidet foreningen for å bedre kvinners utdanning og økonomi, den gikk mot prostitusjon og vold mot kvinner, og kjempet for mer politisk innflytelse. Fram til 1913 var kampen for stemmerett viktigst.

stemmerettens historie - Amazon AWS. Stemmerett for kvinner i norge 1913

Stemmerett for kvinner i norge 1913

I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn, etter 30 års kamp fra kvinnebevegelsens side. Norge var et av de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for kvinner. 11. juni 1913 ble forslaget vedtatt i Stortinget, enstemmig og uten debatt. (Kvinner kunne stemme for første gang ved 

10. jun 2013 I dag er det 100 år sidan det blei innført stemmerett for kvinner i Norge, som det fjerde landet i verda. Det var ei gradvis innføring av stemmerett, først fekk kvinner lov til å stemme ved kommuneval deretter fekk dei begrensa stemmerett ved stortingsval, før dei altså den 11. juni 1913 fekk stemmerett på lik  8. nov 2017 Kvinner stemmerett norge 1913 Den grunnla en selvstendig, norsk stat. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund. Men KSF forberedte seg grundig. Dette var kanskje utslagsgivende for at Stortinget 14. Fra venstre: Gina Krog, Fredrikke Marie Qvam, Camilla Collett og Fernanda Nissen. finn mine venner android Stemmerett for kvinner i norge 1913 8. mar 2013 Da norske kvinner fikk stemmerett for 100 år siden var kvinner utelatt fra å stemme i de fleste land i verden. I dag er det bare tre stater som Norske kvinner i demonstrasjonstog i New York i 1913. De deltok i Norge toppet listen, etterfulgt av Island, Danmark, Sverige og New Zealand. 56 stater ble definert  11. jun 2013 Etter at saken var blitt diskutert i Stortinget 15 ganger, fikk norske kvinner stemmerett på lik linje med menn 11. juni 1913. - Norge var det fjerde landet i verden der kvinner fikk stemmerett. Før oss var New Zealand, Australia og Finland, sa stortingspresidenten. Den første debatten i Stortinget var i 1890.

Stemmerett og demokrati fra 1814 til 1913 -adressa.no. Stemmerett for kvinner i norge 1913

Stemmerett for kvinner i norge 1913 Året 1913 er viktig fordi det var året da norske kvinner fikk stemmerett og i tillegg ble kvinner formelt likestilt med menn på mange områder. Dette var uten tvil et stort steg for den framgående utviklingen som førte til dagens beundringsverdige kvinnesituasjon i Norge. De viktigste kildene jeg har brukt som utgangspunkt, var 

8. mar 2013 70 prosent av kvinnene på Sørlandet skrev under på et opprop i protest mot manglende stemmerett ved unionsoppløsningen i 1905. Norge var den første suverene staten i verden som gav kvinnene alminnelig stemmerett. Men i hvor stor grad var . 1913: Ut av "det heilage kvinneburet". I årene som kom,  Å framstille kvinner som en mer ensartet politisk gruppe enn menn, er felles for mange av beretningene om kvinnestemmeretten i Norge. Ser man på kvinners og menns valgadferd før stemmeretten ble gjort allmenn i 1913, trer imidlertid andre fortellinger fram – fortellinger der kjønnstilhørigheten ikke nødvendigvis skilte  Stemmerett for kvinner i norge 1913 19. mai 2014 UTVIKLING I STEMMERETTEN. • I 1815 hadde 6,5 prosent av totalbefolkningen stemmerett. • 1879 hadde 4,6 prosent av totalbefolkningen stemmerett. • «Myrmenn» var et resultat av at det ikke var spesifisert hvor mye verdi jordstykket skulle være verdt. • 1898 allmenn stemmerett til menn. • 1913 kvinner. 9. mar 2013 I år er det hundre år siden norske kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn. I Longyearbyen Etter lang tids kamp fikk omsider kvinner i Norge avgi stemme på like vilkår som menn i juni 1913. Etter hvert kom hun i kontakt med Ragnhild Rønneberg, og så dukket 100-årsjubileet for stemmeretten opp.

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav germanistiky - IS MU

Kilde. År da kvinner fikk stemmerett på samme betingelser som menn. 1893 New Zealand 1902 Australia 1906 Finland 1913 Norge 1915 Danmark, Island 1917 Sovjetunionen 1918 Østerrike, Tyskland 1919 Tsjekkoslovakia, Luxembourg, Nederland, Polen 1920 Canada, USA 1921 Sverige 1922 Irland 1928 Storbritannia Skorgevik, Kjell: Kommunestyrevalget 1901 : 100 år siden første kvinne iÅlesund bystyre. Smp 8. sept. 2001 SSB Valgstatistikk Stortinget om Stemmerett for kvinner. 17. mai 1814 – 11. juni 1913. Oslo 1963 Informasjon og hjelp frå Fylkesbiblioteket, Interkommunalt arkiv, mange folkebibliotek, Norsk Jernbanemuseum, Torill  Stemmerett for kvinner i norge 1913 Det er ikke så lenge siden det i Norge var utenkelig at kvinner skulle ha stemmerett. Da Norsk stemmerett for kvinner og mange av argumentene var religiøst begrunnet, noen mente at kvinner ikke hadde forstand på politikk, men aller noen ved kommunevalg, så i 1913 fikk alle kvinner stemmerett også ved stortingsvalg. Les mer: Forrige. Neste. Lukk vindu. Tilbake til VG Nett. Norges 100 viktigste kvinner 11. juni 1913 fikk kvinner stemmerett i Norge. Vi feirer hundreårsjubileet med å kåre de hundre viktigste kvinnene. (Klikk på ansiktene for å lese mer). AV: GEIR ARNE KIPPERNES, JØRGEN BRAASTAD (foto) og TOM BYERMOEN (grafikk).

13. nov 2007 Den minner om kvinners kamp for stemmeretten, som for Norges del startet i 1885 med Gina Kroghs initiativ til etablering av. Kvinnestemmerettsforeningen – og varte til 1913 da norske kvinner fikk full stemmerett – blant de første i verden. Kvinner. Også den gang var kampanjer og aksjoner politiske. 25. nov 2015 Fotografi, mange kvinner samlet og oppstilt for avfotografering Landskvinnestemmerettsforeningen ble stiftet i 1898. Da allmenn stemmerett ble gitt kvinner i Norge i 1913, jobbet organisasjonen med å mobilisere kvinner til å bruke stemmeretten. Foreningen ble oppløst i 1938. Her fra et møte på  å få seg en kjæreste Stemmerett for kvinner i norge 1913 I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett ved Stortingsvalg. Men de aller fattigste fikk fortsatt ikke stemme. Forslaget om at kvinner skulle få stemmerett på lik linje med menn, ble enstemmig vedtatt i Stortinget 11. juni 1913. Dermed var kvinnenes stemmerettskamp avsluttet – 99 år etter at Norge fikk en grunnlov som slo fast at  22. jul 2017 Demonstrasjonstog for stemmerett i New York 1913. Nå er ikke ideen om kvalifisert stemmerett noe nytt i Norge. Før 1884 var stemmeretten begrenset til menn over 25 år med eiendom eller inntekt av en viss størrelse, og i overklassepartiet Høyre var det sterk motstand mot at «almuen» skulle få stemmerett.

Stemmerett for kvinner i norge 1913

23. des 2013 Vi nærmer oss slutten på årets stemmerettsjubileum, 100-årsfeiringen av året da kvinner fikk stemmerett i Norge. Vi står samtidig foran et nytt jubileum, 200-årsjubileet for Grunnloven.

På førstesiden av Aftenposten kan vi i en liten enspalter lese at ”stemmerett for kvinder vedtoges i Storthinget igaar enstemmig og uden debatt”. Et historisk vedtak med beskjeden overskrift. Som fjerde land etter New Zealand, Australia og Finland innførte Norge alminnelig stemmerett for kvinner i 1913. I årene før var  Det skal både være kvinner og menn, unge og eldre, og de skal komme fra alle deler av landet vårt. Da grunnloven vår skulle lages i 1814, var det ikke slik. Eidsvollmennene var, som vi forstår, bare menn. Kvinnene fikk ikke stemmerett i Norge før nesten 100 år senere i 1913. Det kan høres sent ut, men Norge var faktisk et  Stemmerett for kvinner i norge 1913 Etter at kvinner fikk inntektsbegrenset kommunal stemmerett i 1901 fortsatte kampen for allmenn stemmerett for kvinner. Følgende tekst er basert blant annet på Anne Gammes hovedoppgave, «Mandstemmer har vi saa evigt nok af fra før». Perspektiver på stemmerettsdebatt for kvinner i Norge i perioden 1898 - 1913 , side  Introduksjon til temaet «kjønnskamp i 100 år». I 2013 var det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Før 1913 var det bare menn i landet som fikk stemme ved stortingsvalg, og frem til 1898 var det bare menn som hadde en viss inntekt som fikk lov å stemme. Stemmerett for kvinner var et slags startskudd i kampen for 

Stemmerett for kvinner i norge 1913